Background

Home & Welkomsttekst

Waarom meten

Programma en meetgegevens

ChiChip® Info

Contact

 • Het huisbezoek
 • Een bezoek aan de praktijk
 • Adresgegevens + visitenkaartje
 • Werktijden
 • Algemene informatie

  Downloads & Links

  Prijs onderzoek, prijzen ChiChip®, WebShop

  Foto's

  WEBLOG

  (Website in eigen beheer gemaakt)

  Stralingsadvies.
  Hartelijk welkom.

  Om lichaam en geest goed te verzorgen moet je je goed voelen. Voel je je goed dan functioneer je ook goed in de privésfeer en in de werksfeer. Lichaam en geest werken dan goed samen. Voorwaarden om je goed te voelen heb je niet altijd zelf in de hand.
  Stralingen gaan gewoon door je lichaam heen.

  Voorwaarden zoals een omgeving met weinig straling voor een goede nachtrust voor een lichamelijk goed gevoel dragen ertoe bij je lichaam goed te verzorgen.
  Tijdens het doorlezen van onderwerpen op deze site zult u als lezer gaan opmerken dat er tekst bij staat die op u, op u familie of op u vrienden van toepassing kunnen zijn.
  Uw levenskwaliteit kan verbeterd worden. Een betere levenskwaliteit voor u, u familie en u vrienden door gebruikmaking van adviezen in de gebieden woonbiologie, biosfeer, celbiologie en radiësthesie. Adviezen die zullen bijdragen aan een betere leefkwaliteit.

  Electrosmog voorbeelden
  Samengevat kan hulp worden geboden o.a. op de volgende gebieden:
 • Straling van o.a. mobiele telefoon, huistelefooncentrales, magnetronstralingen
 • Natuurlijke en natuurkundige stoorzones van exogene & pathogene stoorvelden: onderaardse waterlijnen, wateraders, breukveld en aardstralen. Stoornetwerken van Hartmannlijnen, Currydiagonaallijnen & Berkerlijnen
 • Metingen t.b.v. giftige stoffen: lijmen, asbest, formaldehydes, diverse (toxische) belastingsstoffen, radon, gassen, schimmels en vocht zitten nog niet in mijn programma
 • Elektrosmog:o.a. straling van TV, WLAN en PC, Elektriciteit, elektrische hoogfrequentsnetwerk, laagfrequentnetwerk en elektromagnetisme

  • WOONBIOLOGISCH kunnen gecontroleerd worden woon- en verblijfsruimtes zoals woonkamer, kinderkamer, slaapkamers, studeerkamer, bureauruimten, locaties als terras, volière, hondenhok, groentetuin, grondstuk, en bouwgrond. Dit is een must voor een ieder die goed met zijn en andermans lichaam om wil gaan. Bewustwording van de gevaren die elektrosmog en aardstralen op u en u omgeving kunnen hebben is een juiste instelling. Verhinder zoveel mogelijk blootstellingen aan elektrosmog en aardstralen voor u en u omgeving.

   Zorg voor uzelf. Geef uzelf levenskwaliteit.
  Laatste update 28 januari 2010.
  Letzte update 28 Januar 2010.

         via rene.gelissen@online.nl | 0031 (0)652441449       

  rene.gelissen@online.nl | 0031 (0)652441449
  Tell-A-Friend Form - HTML - Sample E-mail

      

  Go Back

  Back to home
  Tell a friend about this site:
  Your Name: Your Email:
  Friend's Name: Friend's Email:
    |